KSS dodelio sertifikat sa znakom kvaliteta kampu Kasta – Sportski Žurnal