GODINA

PROGRAM

Na osnovu dosadašnjih iskustava i pre svega želeći da se posvetimo najmlađima i za ovu sezonu pripremljen je Plan i program rada, koji je napisan u više nivoa, prilagođenih košarkaškom znanju i uzrastu kampera.

Po dolasku u kamp polaznike čeka oprema, spreman sportski kompleks i poligon na kome se utvrđuje njihova pojedinačna spremnost i znanje u okviru starosnih grupa. Tako dolazimo do grupa sa optimalnim brojem polaznika, od kojih svaka ima svog glavnog trenera i asistenta trenera.

Uloga trenera u stvaranju fizički i tehnički kompletnog košarkaša, leži u sposobnosti pravilnog doziranja napora u skladu sa mogućnostima i uzrastom. Trenira se dva puta dnevno na četiri otvorena, osvetljena košarkaška terena, kao i u sportskoj hali propisanih dimenzija. Osim toga, za besprekornu organizaciju kampa zadužen je zaseban tim koji svojim stručnim radom omogućava trenerima da se posvete isključivo razvoju mladih košarkaša.

Posebna vrednost programa je to što podrazumeva i stručnu edukaciju i usavršavanje trenera, koji stečeno znanje prenose kako za vreme trajanja kampa, tako i kasnije, kada se vrate u svoje sredine. Tako dolazimo do našeg krajnjeg cilja – unapređenja košarke u čitavoj Srbiji.